Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (28.04.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEMELER
–– Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Yönetmeliği
–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Helal Uygunluk Belgelerine Sahip Eserlerin İthaline İlişkin Yönetmelik
İLETİŞİM
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/9)
–– Ozon İnceltici Elementler ve Florlu Sera Gazlarının İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2023/4)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/04/2023 tarih ve 10585 sayılı Kararı
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 tarih ve E:2022/155, K:2023/38 sayılı kararı
YARGI KARARLARI
–– Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar
KONSEY KARARI
–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kararı (E:2022/14, K:2023/2)
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu